Logo Kancelarii

PATRYK ŁUKASIAK

Adwokat

Oferta

Kancelaria Adwokacka adw. Patryka Łukasiaka znajduje się Gdańsku i tutaj też koncentruje swoją działalność prawniczą w zakresie obsługi osób fizycznych i przedsiębiorców. Uwzględniając jednak potrzeby Klientów, kancelaria udziela pomocy prawnej na terenie całego kraju. Adwokat Patryk Łukasiak świadczy usługi we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego, prowadzi obrony w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnych skarbowych, reprezentuje swoich mandantów w postępowaniach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i egzekucyjnych, jak również administracyjnych, w tym także podatkowych tak przed organami administracji jak i sądami administracyjnymi.

Oferowana przez kancelarię pomoc prawna polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, projektów aktów prawnych, w tym umów oraz reprezentacji przed sądami wszystkich instancji i urzędami administracji publicznej.

Kancelaria świadczy usługi także w języku angielskim, niemieckim i francuskim.